Tietosuojapolitiikka


Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme palvella asiakkaitamme sujuvasti ja vaivattomasti. Olemme sitoutuneet käsittelemään tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötiedon käsittelyssä.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat palvelun toimittamisen, tuottamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia. 

Tietosuojan ja tietoturvan turvaaminen ja organisointi

Yrityksessämme on tehty sosiaali- ja terveysalan vaatimusten mukainen Tietoturvan- ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma, jonka avulla valvomme ja kehitämme yrityksemme tietosuojaa säännöllisesti.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolehdimme tietoturvasta asianmukaisesti. Henkilötiedot suojataan luvattomalta tai laittomalta käytöltä, sekä tahattomalta menetykseltä, ja poistolta asianmukaisilla turvatoimilla.

Seuraamme tietosuojan toteutumista ajantasaisesti ja huolehdimme siitä, että yrityksemme henkilökunnalla on riittävä perehdytys ja käytännön osaaminen tietosuojan ja tietoturvaan liittyvissä asioissa. Yrityksessä seurataan viranomaisten uusimpia ohjeistuksia ja määräyksiä. Tietosuojakäytäntöjä päivitetään tarpeen mukaan.

 

Henkilöstön tietosuojaosaaminen 

Työntekijämme ovat yrityksemme toimintatapoihin, perehdytettyjä ja kokeneita kotipalvelualan alan ammattilaisia. Kaikki työntekijämme ovat kanssamme vakituisessa työsuhteessa, emmekä käytä toiminnassamme alihankkijoita.

Yrityksen työntekijät saavat perehdytyksen henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn, tietosuojakäytäntöihin, sekä vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuteen heti työsuhteen alussa.

Henkilötietojen käsittelyn täydennyskoulutuksessa noudatetaan Tietoturvan kehittämis- ja koulutussuunnitelmaa, jonka laadimme vuosittain jokaiselle työntekijällemme.

 

Emme luovuta asiakastietojamme tarpeettomasti

Emme luovuta asiakkaidemme tietoja ulkopuolisille, esimerkiksi markkinointiin. Vältämme myös tarpeetonta tietojen luovuttamista, emmekä käytä taloushallinnossamme alihankkijoita

Asiakastiedot ovat tallennettuna ainoastaan kotimaiseen Visma Solutions Oy:n Maventa -taloushallintajärjärjestelmään, jonka avulla hoidamme laskutuksen ja kirjanpidon.

 

Käsittelemme tietojasi vain silloin, kun se on välttämätöntä

Noudatamme henkilötietojen keräämisessä- ja käsittelyssä minimointivelvoitetta. Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat palvelun toimittamisen, tuottamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia. Työntekijämme käsittelevät henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin heidän vastuunsa ja työtehtävänsä edellyttävät.

 

Säilytämme tietojasi vain niin kauan, kun se on tarpeen

Kun tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Tietojen säilytysajat on määritelty tietosuojaselosteissa.

 

Menettely tietosuojan vaarantuessa

Melrox Oy pyrkii turvaamaan henkilötiedot tietoturvaloukkauksilta, eli vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, hävittämiseltä, tietojen muuttumiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä tietoihin.

Mikäli tietosuojan epäillään vaarantuneen, asia tutkitaan viipymättä. Tietosuojavastaava tekee tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle ilmoituskynnyksen ylittyessä. Mikäli tietosuoja vaarantuu ilmoitusvelvollisuuden vaatimalla tavalla, ilmoitetaan tästä rekisteröidylle viipymättä.

 

Arvonlisäverottomat kotipalvelun tukipalvelut

Teemme koti- ja siivouspalveluita ns. sosiaalipalvelun tukipalveluntuottajana. Arvonlisäverottomia kotipalvelujen tukipalveluita ei voi tuottaa kuka tahansa, vaan palveluntuottajan on täytettävä korkeat kriteerit laadun, tietosuojan ja turvallisuuden suhteen.

Meidät on hyväksytty toiminta-alueemme sosiaalipalveluntuottajaksi. Käsittelemme toiminnassamme arkaluontoisia tietoja ja toimintaamme valvoo sosiaaliviranomainen. Asiakkaan omaisille ja muille toimijoille (esim. kunnallinen kotipalvelu) annamme tietoja vain asiakkaan kirjallisella suostumuksella.

 

Koti- ja yrityspalvelut

Tuotamme palveluitamme koteihin, vapaa-ajanasuntoihin ja erityyppisille yrityksille. Asiakaspalvelijamme on ohjeistettu noudattamaan toiminnassaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta, joka on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Kaikkien työntekijöidemme kanssa tehdään kirjallinen sopimus vaitiolovelvollisuudesta asiakkaidemme asioista.